Sludinājums: Ražošanas iekārtu piegāde

Publicēts
09.11.2016
09.11.2016
Pasūtītājs
SIA „Pharmeko Lettland” (45403021522)
Termiņš
01.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA „Pharmeko Lettland”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403021522

Adrese

Saules iela 65A, Madona, Madonas nov.,, Latvija, LV-4801

Tālruņa numurs(-i)

29826489

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ingus Diķis, 26468611, ingus@1b.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ražošanas iekārtu piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

SIA „Pharmeko Lettland” Madona, Saules iela 65A, LV-4801

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/11/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

400000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

01/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA „Pharmeko Lettland” Madona, Saules iela 65A, LV-4801

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

N/A

10.  Pievienotie dokumenti

471558__0_911Iekartasspecifikacijajauns3.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv