Rezultāts: Par papildus vājstrāvu trašu un iekārtu montāžas vietu izveidi ēkā Jēkaba ielā 6/8, Rīgā.

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Saeima (90000028300)
Uzvarētājs
SIA "Velve" (40003064412)
Summa
13 116,01 EUR
Sludinājums
www.saeima.lv/lv/purchases/view...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 23/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Republikas Saeima, 90000028300

Pasta adrese

Jēkba iela 11

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1811

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Kristīne Segliņa

Tālruņa numurs

67087491

Faksa numurs

67087329

E-pasta adrese

kristine.seglina@saeima.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.saeima.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.saeima.lv/lv/purchases/view

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Likumdevējs

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Par papildus vājstrāvu trašu un iekārtu montāžas vietu izveidi ēkā Jēkaba ielā 6/8, Rīgā.

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Jēkaba iela 6/8, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Papildus vājstrāvu trašu un iekārtu montāžas vietu izveide ēkā Jēkaba ielā 6/8, Rīgā.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45000000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

13116.01 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Saeima 2016/16

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par papildus vājstrāvu trašu un iekārtu montāžas vietu izveidi ēkā Jēkaba ielā 6/8, Rīgā.

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

29/07/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Velve", 40003064412

Pasta adrese

Kuldīgas iela 51

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1046

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67070171

Faksa numurs

E-pasts

velve@velve.lv

Vispārējā interneta adrese:

velve@velve.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 13116.01    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 13116.01    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.apakšpunktu.

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv