Rezultāts: Materiālu iegāde vivārija vajadzībām – II

Publicēts
22.08.2016
22.08.2016
Pasūtītājs
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (90002120158)
Uzvarētājs
SIA Interlux (40003793189)
Summa
38 000,00 EUR
Sludinājums
biomed.lu.lv/lv/iepirkumi/...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 22/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, 90002120158

Pasta adrese

Rātsupītes iela 1 k-1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1067

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Oskars Zvejnieks

Tālruņa numurs

20245517

Faksa numurs

67442407

E-pasta adrese

oskars.zvejnieks@biomed.lu.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://biomed.lu.lv/lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://biomed.lu.lv/lv/iepirkumi/

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Atvasinātā publiskā persona
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: zinātne

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Materiālu iegāde vivārija vajadzībām - II

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Riga, Rātsupītes iela 1 k-1

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Materiālu piegāde vivārija vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
38000000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

38000 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BMC 2016/402

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Vispārīgā vienošanās

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

22/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA Interlux, 40003793189

Pasta adrese

"Jaunbūmaņi", Dreiliņi

Pilsēta / novads

Stopiņu novads,

Pasta indekss

LV-2130

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 38000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 38000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Kopējā līgumcena ir maksimālā iespējamā summa šī un iepirkuma BMC 2016/400 ietvaros noslēgto līgumu kopusmma.

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv