Rezultāts: Autonomo videokameru iegāde

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (90000064250)
Uzvarētājs
SIA „STROPS Tecnologies” (40103882290)
Summa
10 664,00 EUR
Sludinājums
https://www.eriga.lv/servicestarter...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 23/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs, 90000064250

Pasta adrese

Brīvības iela 49/53

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Līga Markeviča

Tālruņa numurs

+371 67105780

Faksa numurs

+371 67037023

E-pasta adrese

liga.markevica@riga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.riga.lv

Pircēja profila adrese (URL): https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=TENDER

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Autonomo videokameru iegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Autonomo videokameru iegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
32333000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10664 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RDITC 2016/037

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums par autonomo videokameru iegāde

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

15/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „STROPS Tecnologies” , 40103882290

Pasta adrese

Ganību dambis 24D

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1005

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

22579777

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10664    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10664    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija, 90000040464

Pasta adrese

Rūpniecības iela 21

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1045

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija , 90000012189

Pasta adrese

Ed.Smiļģa ielā 46

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1002

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv