Sludinājums: Zivju pārstrādes, saldēšanas iekārtu un iekraušanas-izkraušanas tehnikas iegāde

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
SIA 'DIOLA' (40003520200)
Termiņš
08.04.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 24/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA 'DIOLA'

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003520200

Adrese

RIGA, Kr.Valdemara 57/59-26a, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

+37128246711

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Sergejs Morguls

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Zivju pārstrādes, saldēšanas iekārtu un iekraušanas-izkraušanas tehnikas iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Limbažu pag., Limbažu nov., Malnieki

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/10/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1000000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

08/04/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 11:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kr. Valdemāra 57/59-26a, Rīga

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv