Grozījumi: Siltumtīklu ūdens cirkulācijas sūkņu frekvenču pārveidotāju piegāde Rīgas TEC-2

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949)
Summa
Pārtraukts
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.latvenergo.lv...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA: SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Akciju sabiedrība "Latvenergo", 40003032949
Pasta adrese: Pulkveža Brieža iela 12
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1230 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts (-i): Akciju sabiedrība "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tatjana Kromāne
Tālruņa numurs: 67728253
E-pasta adrese: tatjana.kromane@latvenergo.lv Faksa numurs: 67728880
Interneta adreses
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vispārējā interneta adrese (URL): http://www.latvenergo.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.latvenergo.lv

II IEDAĻA: LĪGUMA VAI METU KONKURSA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums (kā norādīts sākotnējā paziņojumā): Siltumtīklu ūdens cirkulācijas sūkņu frekvenču pārveidotāju piegāde Rīgas TEC-2
II.1.2) Īss līguma vai iepirkuma (-u) vai metu konkursa apraksts (kā norādīts sākotnējā paziņojumā): Siltumtīklu ūdens cirkulācijas sūkņu frekvenču pārveidotāju piegāde Rīgas TEC-2

II.1.3) Iepirkuma nomenklatūra (CPV) (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)

  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  31000000-6
Papildu kods (-i)    

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)
Atklāts konkurss
Slēgts konkurss
Sarunu procedūra
Metu konkurss

III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs (kā norādīts sākotnējā paziņojumā): LE 2015/1

III.2.2) Sākotnējais paziņojums, uz kuru attiecas šī publikācija
Sākotnējā paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums: 2015/S 035-060298 19/02/2015 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
17/02/2015 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras pārtraukšana vai izbeigšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Dalības uzaicinājums varētu tikt publicēts atkārtotiIV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgās iedaļas un punkta numuru)


IV.3.1) Grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā dalības uzaicinājumā vai sākotnējā paziņojumā par metu konkursuAttiecīgajos iepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)

IV.4. Cita papildu informācija (ja piemērojams): Iepirkuma procedūra ir pārtraukta piedāvājumu atbilstības pārvērtēšanas rezultātā (Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas 2015.gada 7.decembra lēmums Nr. 4-2.2/15-33/2)


IV.5. Šī paziņojuma nosūtīšanas datums


29/01/2016

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem - sabiedriskie pakalpojumi
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu - sabiedriskie pakalpojumi

Avots: pvs.iub.gov.lv