Rezultāts: Mikroorganismu identifikācijas testu, saderībā ar konkrētu iekārtu, piegāde

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Jēkabpils reģionālā slimnīca (50003356621)
Uzvarētājs
SIA "Diamedica" (40003469042), SIA "Interlux" (40003793189)
Summa
36 462,90 EUR
Sludinājums
www.jekabpilsrs.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Jēkabpils reģionālā slimnīca, 50003356621
Pasta adrese: A.Pormaļa iela 125
Pilsēta/Novads: Jēkabpils Pasta indekss: LV-5201 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ausma Čača Tālruņa numurs: 65237812
E-pasta adrese: rcs@zednet.lv Faksa numurs: 65237811
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jekabpilsrs.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.jekabpilsrs.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Sabiedrība ar ierobežotu atbildība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Mikroorganismu identifikācijas testu, saderībā ar konkrētu iekārtu, piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: A.Pormaļa iela 125, Jēkabpilī

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Mikroorganismu identifikācijas testu, saderībā ar konkrētu iekārtu, piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
33696000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

36462.9 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JRS 2016/01M

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Mikroorganismu identifikācijas testu piegāde saderībā ar API un VITEK 2
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
01/02/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Diamedica", 40003469042

Pasta adrese: A.Deglava iela 66

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1035

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: diamedica@diamedica.lv

Tālruņa numurs: 67577833

Faksa numurs: 67578270

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 35396.9    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 35396.9    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Mikroorganismu identifikācijas testu piegāde identifikācijai ar BBL Crystal ID
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
01/02/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Interlux", 40003793189

Pasta adrese: Noliktavu iela 9, Dreiliņi

Pilsēta/Novads: Stopiņu novads

Pasta indekss: LV-2130

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@interlux.lv

Tālruņa numurs: 67795240

Faksa numurs: 67795241

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1066    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1066    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv