Rezultāts: Iekārtu savstarpējās savienošanas un vadības montāža

Publicēts
02.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
SIA “iCotton” (42103057947)
Uzvarētājs
EMMEBI IMPIANTI SRL (09560020159)
Summa
443 057,81 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA “iCotton”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103057947

Adrese

Ziemeļu iela 19, Liepāja, Latvija, LV-3405

Tālruņa numurs(-i)

20093353

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Izpilddirektors Sergejs Binkovskis; +371 20093353; sergejs.binkovskis@icotton.eu

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iekārtu savstarpējās savienošanas un vadības montāža

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/09/2015

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/10/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 04/10/2015

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
EMMEBI IMPIANTI SRL 09560020159 Via pacinotti 15, 20060 Pessano con Bornago-MI Itālija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
EMMEBI IMPIANTI SRL 09560020159 Via pacinotti 15, 20060 Pessano con Bornago-MI Itālija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

443057.81 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv