Rezultāts: Graudu pieņemšanas, kaltēšanas un glabāšanas kompleksa iekārtas.

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecība "Jaunbērzi SP" (42101024778)
Uzvarētājs
SIA''Voka'' (50003216331)
Summa
267 900,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecība "Jaunbērzi SP"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42101024778

Adrese

"Mašīnisti", Bunkas pagasts, Priekules novads, , Latvija, LV-3446

Tālruņa numurs(-i)

26534030

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Zemnieku saimniecības īpašnieks

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu pieņemšanas, kaltēšanas un glabāšanas kompleksa iekārtas.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA''Agrotehnika Smiltene'' 44103034124 Silva-23,launkalnes pagasts,Smiltenes novads,LV-4729 Latvija
SIA''Sandio tehnika'' 43603023354 P.Lejiņa 4,Jelgava,LV-3004 Latvija
SIA''Voka'' 50003216331 ''Ražotne'',Birzmaļi,Lībagu pagasts,Talsu novads,LV-3257 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA''Voka'' 50003216331 ''Ražotne'',Birzmaļi,Lībagu pagasts,Talsu novads,LV-3257 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

267900 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv