Rezultāts: Graudu kalte un graudu transportēšanas iekārtas

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
"MEŽALAUKI" Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība (48501015597)
Uzvarētājs
Tim Crowley Ltd. T/A Crowley Engineering (95995)
Summa
170 000,00 EUR
Tālrunis
22460791

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): "MEŽALAUKI" Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 48501015597

 Adrese: "Mežalauki", Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, Latvija, LV-3852

 Tālruņa numurs(-i): 22460791
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašniece Linda Maaga, tālrunis 22460791, e-pasts: mezalauki@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu kalte un graudu transportēšanas iekārtas
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Tim Crowley Ltd. T/A Crowley Engineering 95995 Upper Glanmire Bridge, Co. Cork Īrija
SIA "Voka" 50003216331 "Ražotne", Birzmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3257 Latvija
SIA "Terra Holding Ltd" 40003633136 "Izstāžu komplekss "Rāmava"", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Tim Crowley Ltd. T/A Crowley Engineering  95995  Upper Glanmire Bridge, Co. Cork  Īrija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 170000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv