Rezultāts: Elektromateriālu piegāde

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks” (90010402651)
Uzvarētājs
SIA "ELEKTRO LV" (500037177331)
Summa
13 908,28 EUR
Sludinājums
www.ogresnamsaimnieks.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks”, 90010402651
Pasta adrese: Mālkalnes prospekts 3
Pilsēta/Novads: Ogre Pasta indekss: LV - 5003 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Artūrs Vjakse Tālruņa numurs: 65049105
E-pasta adrese: arturs.vjakse@ogresnamsaimnieks.lv Faksa numurs: 65049101
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ogresnamsaimnieks.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ogresnamsaimnieks.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Elektromateriālu piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ogre

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Elektromateriālu piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
31681410-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

13908.28 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ONPAON 2015/64-MI

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Piegādes līgums Nr.ONPAON 2016/64-MI
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "ELEKTRO LV", 500037177331

Pasta adrese: Ganību dambis 24

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1005

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67381038

Faksa numurs: 67383010

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 13908.28    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 13908.28    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv