Rezultāts: Kūtsmēslu hidrauliskais transportieris

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Vārves pagasta z/s "Stepnieki II" (41201004266)
Uzvarētājs
SIA "Simonta" (43603029234)
Summa
12 000,00 EUR
Tālrunis
29255813

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Vārves pagasta z/s "Stepnieki II"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41201004266

 Adrese: "Stepnieki II"Vārves pagasts Ventspils novads, Latvija, LV-3622

 Tālruņa numurs(-i): 29255813
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): saimniecības īpašnieks Aigo Gūtmanis , t.29255813; stepnieki2@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Kūtsmēslu hidrauliskais transportieris
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 04/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 26/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Simonta" 43603029234 Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007 Latvija
SIA "Armiks" 55403038681 Kazarmu iela 3,Jēkabpils, LV-5202 Latvija
SIA "Farmitek" 40003996651 D/S Ežupe 117,Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2123 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Simonta"  43603029234  Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 12000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv