Rezultāts: Graudaugu un eļļas augu kvalitātes novērtēšanas iekārta

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
SIA Dragro (42103030073)
Uzvarētājs
SIA “Baltic Invest” (50003216331)
Summa
22 000,00 EUR
Tālrunis
+371 20208043

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Dragro

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42103030073

 Adrese: "Baroni", Tadaiķu pagasts, Durbes novads, Latvija, LV-3452

 Tālruņa numurs(-i): +371 20208043
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): rīkotājdirektors Edgars Bodnieks; tālr. +371 20208043

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudaugu un eļļas augu kvalitātes novērtēšanas iekārta
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Baltic Invest” 42103030158 Attekas 2b, Ādaži, Ādažu novads, Latvija, LV-2164 Latvija
SIA VOKA 50003216331 Ražotne, Birzmaļi, Lībagu pagasts, Talsu nov., LV-3257 Latvija
SIA ‘’Graintech’’ 40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “Baltic Invest”  50003216331  Attekas 2b, Ādaži, Ādažu novads, Latvija, LV-2164  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 22000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv