Rezultāts: Videokameru piegāde

Publicēts
09.12.2015
09.12.2015
Pasūtītājs
Valsts ieņēmumu dienests (90000069281)
Uzvarētājs
SIA ''Baltic Mobile'' (40003796876)
Summa
7 985,00 EUR
Sludinājums
https://www.vid.gov.lv/default.aspx...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 09/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281
Pasta adrese: Talejas iela 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1978 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Sandra Pole Tālruņa numurs: 67120207
E-pasta adrese: Sandra.Pole@vid.gov.lv Faksa numurs: 67122907
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): https://www.vid.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=4&id=4429&hl=1

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Videokameru piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Talejas iela 1, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Savlaicīgi piegādāt jaunus, nelietotus, lietotāja veselībai drošus un kvalitatīvus pie ķermeņa stiprināmos videoreģistratorus (body camera)

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
32333000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

7985 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

FM VID 2015/368

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Videokameru piegāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA ''Baltic Mobile'', 40003796876

Pasta adrese: Krasta iela 89

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1082

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: vr@bm.lv

Tālruņa numurs: 28383831

Faksa numurs: 28383831

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bm.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 560.66    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7985    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā cena ir cena par preces 1 (vienu) vienību EUR bez PVN, tā neveido Iepirkuma līgumcenu, bet tika izmantota viszemākās cenas noteikšanai.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv