Rezultāts: Elektro iekārtu un virtuves iekārtu iegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Daugavpils pilsētas dome (90000077325)
Uzvarētājs
SIA "UNIS Ko" (40003424767)
Summa
15 515,00 EUR
Sludinājums
www.daugavpils.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils pilsētas dome, 90000077325
Pasta adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV - 5400
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5400 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Kristīne Šede Tālruņa numurs: 65404329
E-pasta adrese: kristine.sede@daugavpils.lv Faksa numurs: 65421941
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.daugavpils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.daugavpils.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Elektro iekārtu un virtuves iekārtu iegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Elektro iekārtu un virtuves iekārtu iegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
42000000-6 42716000-8
42215100-7
42513000-5
42923000-2
39310000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

15515 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DPD 2015/133

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Elektro iekārtu iegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
01/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "UNIS Ko", 40003424767

Pasta adrese: Kalnciema iela 97a-29

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1046

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: marketing@unisko.lv

Tālruņa numurs: 67271131

Faksa numurs: 67271130

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10930    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10930    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Virtuves iekārtu iegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
01/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "UNIS Ko", 40003424767

Pasta adrese: Kalnciema iela 97a-29

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1046

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: marketing@unisko.lv

Tālruņa numurs: 67271131

Faksa numurs: 67271130

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4585    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4585    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, 90009737220
Pasta adrese: Saules ielā 7
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5401 Valsts: Latvija

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv