Sludinājums: “Dīzeļa ģeneratora iegāde un uzstādīšana VSIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām”

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Valsts SIA "Autotransporta direkcija" (40003429317)
Termiņš
28.12.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Uldis Rozenbergs
E-pasts
Sludinājums
www.atd.lv...
Tālrunis
67502873

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 40003429317
Pasta adrese: Vaļņu iela 30
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1050 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Uldis Rozenbergs Tālruņa numurs: 67502873
E-pasts: atd@atd.lv Faksa numurs: 67821107
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.atd.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.atd.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Autotransports
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

"Dīzeļa ģeneratora iegāde un uzstādīšana VSIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām"

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga, Vaļņu iela 30

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Dīzeļa ģeneratora iegāde un uzstādīšana VSIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
31120000-3

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 30 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AD 2015/16

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 28/12/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks no plkst.8.30-12.00 un no 13.00-17.00 (piektdienās līdz 16.30.).

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 28/12/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

9.2. Ieinteresēto Pretendentu sanāksme par dīzeļa ģeneratora piegādi un uzstādīšanu VSIA “Autotransporta direkcija” telpās, notiks 2015.gada 14.decembrī plkst. 10.00, Vaļņu ielā 30. Sanāksmes laikā Pretendenti tiks iepazīstināti ar telpām, kurās plānots nodrošināt dīzeļa ģeneratora izvietošanu, ar mērķi sniegt detalizētu izpratni Pretendentiem par veicamajiem pasākumiem dīzeļa ģeneratora uzstādīšanai un nepieciešamo elektrības padeves pievadu ierīkošanai. Pretendenti, kuri neieradīsies objekta apskatē, tiks izslēgti no iepirkumu procedūras.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv