Rezultāts: Dažādi iekārtu un būvju remontdarbi 2016. gadā Ventspils pilsētā

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" (90000088935)
Uzvarētājs
SIA "TIKEM" (41203014790)
Summa
113 550,98 EUR
Sludinājums
ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde", 90000088935
Pasta adrese: Užavas iela 8
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3600 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Māris Mellis T. 63620952 Tālruņa numurs: 63624269
E-pasta adrese: kom.parvalde@ventspils.gov.lv Faksa numurs: 63626379
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ventspils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/?structure_id=76&sector=

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma būvniecība un apsaimniekošana
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Dažādi iekārtu un būvju remontdarbi 2016. gadā Ventspils pilsētā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ventspils pilsēta

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Dažādi iekārtu un būvju remontdarbi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45442121-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

113550.98 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

KP 2015/099 U

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Dažādi iekārtu un būvju remontdarbi 2016. gadā Ventspils pilsētā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
04/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "TIKEM", 41203014790

Pasta adrese: Aleksandra iela Nr. 4-7

Pilsēta/Novads: Ventspils

Pasta indekss: 3601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 113550.98    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 113550.98    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv