Rezultāts: Biogranulu un skābekļa ģeneratora piegāde

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANZĀĢE" (40003531261)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REGRAND" (40003326945)
Summa
68 298,60 EUR
Tālrunis
29704447

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 07/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANZĀĢE"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003531261

 Adrese: Rīgas iela 50, Salaspils, Salaspils nov, Latvija, 2169

 Tālruņa numurs(-i): 29704447
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Mārtiņš Bērziņš, projektu vadītājs, +371 2970 4447, martins.berzins@harvestconsulting.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Biogranulu un skābekļa ģeneratora piegāde
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 20/11/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 07/12/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REGRAND" 40003326945 Zvīņu iela 4 - 65, Rīga, LV-1016 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REGRAND"  40003326945  Zvīņu iela 4 - 65, Rīga, LV-1016  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 68298.6 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv