Sludinājums: Medicīnas iekārtu iegāde SIA „Jūrmalas slimnīca” vajadzībām

Publicēts
08.07.2015
08.07.2015
Pasūtītājs
SIA "Jūrmalas slimnīca" (40003220000)
Termiņš
24.07.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Ilva Dreimane
E-pasts
Sludinājums
www.jurmalasslimnica.lv...
Tālrunis
67754076; 27055221

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/07/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Jūrmalas slimnīca", 40003220000
Pasta adrese: Vienības prospekts 19/21
Pilsēta/Novads: Jūrmala Pasta indekss: LV-2010 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Ilva Dreimane Tālruņa numurs: 67754076; 27055221
E-pasts: ilva.dreimane@jurmalasslimnica.lv Faksa numurs: 67752548
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jurmalasslimnica.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.jurmalasslimnica.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Medicīnas iekārtu iegāde SIA „Jūrmalas slimnīca” vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā, LV-2010

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Medicīnas iekārtu iegāde SIA „Jūrmalas slimnīca” vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
33192000-2 33191100-6

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  1 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SIAJS 2015/30P

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 24/07/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks darba dienās 8.30. -16.00 Jūrmalas slimnīcas grāmatvedības 1.stāvā pie iepirkumu komisijas locekles Ilvas Dreimanes

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 24/07/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 15:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

24/07/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 15:00
Vieta:  Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā, SIA „Jūrmalas slimnīca” administrācijas ēkas 2.stāvā iepirkumu komisijas priekšsēdētāja E.Liepiņa kabinetā.

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv