Sludinājums: Lauksaimniecības produktu pārstrādes līnijas iegāde

Publicēts
24.07.2015
24.07.2015
Pasūtītājs
SIA ATASCO (40103416944)
Termiņš
07.08.2015
Tālrunis
26405131, 29402969

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 24/07/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA ATASCO

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103416944

Adrese: Ropažu iela 81-2, Rīga, Latvija, LV-1006

Tālruņa numurs(-i): 26405131, 29402969
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis, Ilze Saltā, 26405131, atasco@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Lauksaimniecības produktu pārstrādes līnijas iegāde
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Ceplinieki, Iecavas novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/06/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 40000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 07/08/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, A. Čaka iela 147, LV-1012 (vai elektroniski)
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Iepirkuma procedūra 3 lotēs, uzvarētājs tiks noteikts par katru atseviši
10. Pievienotie dokumenti 414581__0_Iepirkumapriekmetatehniskaspecifikacija21.Julijs1.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv