Rezultāts: Ventilācijas iekārtas komplekts

Publicēts
15.06.2015
15.06.2015
Pasūtītājs
SIA Pharmidea (40003791173)
Uzvarētājs
GMProject s.r.o. (Id No 60318830; VAT No CZ60318830)
Summa
198 200,00 EUR
Tālrunis
+371, 67069889, +371, 67069848

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 15/06/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Pharmidea

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003791173

 Adrese: Rūpnīcu iela 4, Latvija, LV2114

 Tālruņa numurs(-i): (+371) 67069889
Faksa numurs(-i) (ja ir): (+371) 67069848

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Tehniskais direktors Juris Skrīvelis, tālr. +371 29166301

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Ventilācijas iekārtas komplekts
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/05/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 15/06/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
ESWT SK s.r.o. Id No 46606637; VAT NoSK2023482582 Andreja Hlinku 3, 02201 Čadca Slovākija
GMProject s.r.o. Id No 60318830; VAT No CZ60318830 Opava, Janska 769/4, 746 01 Čehija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 GMProject s.r.o.  Id No 60318830; VAT No CZ60318830  Opava, Janska 769/4, 746 01  Čehija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 198200 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv