Rezultāts: Autotransporta remontzonas aprīkojuma iegāde

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
LR NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs (90000056893)
Uzvarētājs
SIA „HCT Automotive” (40003088088)
Summa
6 695,00 EUR
Sludinājums
www.mod.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: LR NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālais nodrošinājuma centrs, 90000056893
Pasta adrese: Ādažu novads
Pilsēta/Novads: Kadaga Pasta indekss: 2103 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Sandra Pavlova Tālruņa numurs: 67335631
E-pasta adrese: sandra.pavlova@mil.lv Faksa numurs: 67335623
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.mod.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.mod.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Autotransporta remontzonas aprīkojuma iegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ādažu militārā bāze, Kadaga, Ādažu novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Autotransporta remontzonas aprīkojuma iegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
44512000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6695 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

3.RNC 2015/3.RNC 2015/23

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: piegādes līgums "Autotransporta remontzonas aprīkojuma iegāde" Nr.70/3.RNC/2015
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
01/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „HCT Automotive” , 40003088088

Pasta adrese: Tīraines iela 2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1058

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6600    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6600    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: piegādes līgums "Autotransporta remontzonas aprīkojuma iegāde" 70/3.RNC/2015
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
01/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „HCT Automotive”, 40003088088

Pasta adrese: Tīraines iela 2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1058

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 95    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 95    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv