Rezultāts: Ūdenslīdēju aparāta VIPER+ 24 mēnešu apkopes komplekta un ūdenslīdēju aparāta VIPER SC 24 mēnešu apkopes komplektu iegāde

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
LR NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs (90002056972)
Uzvarētājs
SIA "WIND of OCEAN" (40103739174)
Summa
7 153,00 EUR
Sludinājums
www.mod.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: LR NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs, 90002056972
Pasta adrese: Rīga, Ezermalas iela 8
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: 1014 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ervīns Aizpurietis Tālruņa numurs: 22038135
E-pasta adrese: ervins.aizpurietis@mil.lv Faksa numurs: 67076802
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.mod.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.mod.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Ūdenslīdēju aparāta VIPER+ 24 mēnešu apkopes komplekta un ūdenslīdēju aparāta VIPER SC 24 mēnešu apkopes komplektu iegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Atmodas bulvāris 9,Liepāja

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Ūdenslīdēju aparāta VIPER+ 24 mēnešu apkopes komplekta un ūdenslīdēju aparāta VIPER SC 24 mēnešu apkopes komplektu iegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
37412240-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

7153 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

MVPš 2015/6

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par ūdenslīdēju aparāta VIPER+ 24 mēnešu apkopes komplekta un ūdenslīdēju aparāta VIPER SC 24 mēnešu apkopes komplektu iegādi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "WIND of OCEAN", 40103739174

Pasta adrese: Valdeķa iela 8-32

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: sales@divers.lv

Tālruņa numurs: 26552581

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7153    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7153    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv