Sludinājums: Polimēra šķīduma sagatavošanas un dozēšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana

Publicēts
18.05.2015
18.05.2015
Pasūtītājs
Ventspils pilsētas dome (90000051970)
Termiņš
05.06.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Inga Grieze-Tamuža
E-pasts
Sludinājums
www.udeka.lv...
Tālrunis
63607288

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 18/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ventspils pilsētas dome, 90000051970
Pasta adrese: Jūras iela 36
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Inga Grieze-Tamuža Tālruņa numurs: 63607288
E-pasts: udeka@ventspils.lv Faksa numurs: 63661912
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.udeka.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.udeka.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Polimēra šķīduma sagatavošanas un dozēšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: pašvaldības SIA "ŪDEKA" Notekūdeņu attīrīšanas ietaises Dzintaru ielā 52A, Ventspilī

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Esošās polimēra šķīduma sagatavošanas un dozēšanas iekārtas demontāža un jaunās polimēra šķīduma sagatavošanas un dozēšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
42996900-3

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 70 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

UDEKA 2015/1-22

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 05/06/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 08:00-13:30

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 05/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 13:30

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

05/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00
Vieta:  Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspilī

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

I. Adrese, kur var saņemt iepirkuma dokumentus
Pilns nosaukums pašvaldības SIA "ŪDEKA"
(arī reģistrācijas numurs) 41203000983
Pasta adrese Talsu iela 65
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3602 Valsts Latvija
Kontaktpersona(-as) Inga Grieze-Tamuža Tālruņa numurs: 63661495
E-pasts: udeka@ventspils.lv Faksa numurs: 63661912
Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams)
Vispārējā adrese (URL): http://www.udeka.lv
II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi
Pilns nosaukums pašvaldības SIA "ŪDEKA"
(arī reģistrācijas numurs) 41203000983
Pasta adrese Talsu iela 65
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3602 Valsts Latvija
Kontaktpersona(-as) Inga Grieze-Tamuža Tālruņa numurs: 63661495
E-pasts: udeka@ventspils.lv Faksa numurs: 63661912
Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams)
Vispārējā adrese (URL): http://www.udeka.lv

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pašvaldības SIA "ŪDEKA", 41203000983
Pasta adrese: Talsu iela 65
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV 3602 Valsts: Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv