Rezultāts: Mobilais hidrauliskais celtnis bez greifera

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
SIA "RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS" (40103626836)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alwark" (43603039779)
Summa
310 685,00 EUR
Tālrunis
6732 9816, 6732 6501

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 25/05/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103626836

 Adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, Latvija, LV-1045

 Tālruņa numurs(-i): 6732 9816
Faksa numurs(-i) (ja ir): 6732 6501

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes loceklis Raivis Veckāgans, +371 67329816, Raivis.Veckagans@rto.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Mobilais hidrauliskais celtnis bez greifera
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 27/03/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 25/05/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Witraktor" 40003441517 "Ziedu Gravas", Mārupes nov., LV-2167 Latvija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alwark" 43603039779 Apogu iela 5, Atpūta, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alwark"  43603039779  Apogu iela 5, Atpūta, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 310685 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv