Rezultāts: Mērinstrumentu kalibrēšana un verificēšana

Publicēts
20.05.2015
20.05.2015
Pasūtītājs
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (40003356530)
Uzvarētājs
SIA "V&V VentMet laboratorija" (41203023153), SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" (40003435328), SIA "LUX INSPEKCIJA" (43603069044), SIA "TERMES" (40003438184)
Summa
41 999,00 EUR
Sludinājums
www.lau.lv/pub/index.php?id=16...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", 40003356530
Pasta adrese: Krustpils iela 4
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1073 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Nikola Orlova Tālruņa numurs: 67686930
E-pasta adrese: nikola.orlova@lau.lv Faksa numurs: 67249646
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lau.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lau.lv/pub/index.php?id=16

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: valsts akciju sabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Mērinstrumentu kalibrēšana un verificēšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 1
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


41999

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
50433000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VAS "LAU" 2015/21

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ģeometrisko lielumu un kustības parametru mērīšanas līdzekļu verificēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V&V VentMet laboratorija", 41203023153

Pasta adrese: Kuldīgas iela 127

Pilsēta/Novads: Ventspils

Pasta indekss: LV-3601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ventmet@ventmet.lv

Tālruņa numurs: 63624528

Faksa numurs: 63607044

Vispārējā interneta adrese (URL): www.ventmet.lv

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", 40003435328

Pasta adrese: Kr.Valdemāra 157

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@lnmc.lv

Tālruņa numurs: 67378165

Faksa numurs: 67362805

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lnmc.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3499    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3499    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīču inspicēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "LUX INSPEKCIJA", 43603069044

Pasta adrese: Aveņu iela 44

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-3001

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: lux@lux.lv

Tālruņa numurs: 22502250

Faksa numurs: 67188547

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lux.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3510    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3510    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Masas mērīšanas līdzekļu verificēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V&V VentMet laboratorija", 41203023153

Pasta adrese: Kuldīgas iela 127

Pilsēta/Novads: Ventspils

Pasta indekss: LV-3601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ventmet@ventmet.lv

Tālruņa numurs: 63624528

Faksa numurs: 63607044

Vispārējā interneta adrese (URL): www.ventmet.lv

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", 40003435328

Pasta adrese: Kr.Valdemāra 157

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@lnmc.lv

Tālruņa numurs: 67378165

Faksa numurs: 67362805

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lnmc.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3499    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3499    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Spiediena mērīšanas līdzekļu verificēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V&V VentMet laboratorija", 41203023153

Pasta adrese: Kuldīgas iela 127

Pilsēta/Novads: Ventspils

Pasta indekss: LV-3601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ventmet@ventmet.lv

Tālruņa numurs: 63624528

Faksa numurs: 63607044

Vispārējā interneta adrese (URL): www.ventmet.lv

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", 40003435328

Pasta adrese: Kr.Valdemāra 157

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@lnmc.lv

Tālruņa numurs: 67378165

Faksa numurs: 67362805

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lnmc.lv

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "TERMES", 40003438184

Pasta adrese: Druvienas iela 18-8

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1079

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: termes@mits.lv

Tālruņa numurs: 67817419

Faksa numurs: 67817420

Vispārējā interneta adrese (URL): www.termes.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3499    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3499    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Šķidruma un gāzes patēriņa un tilpuma mērīšanas līdzekļu verificēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V&V VentMet laboratorija", 41203023153

Pasta adrese: Kuldīgas iela 127

Pilsēta/Novads: Ventspils

Pasta indekss: LV-3601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ventmet@ventmet.lv

Tālruņa numurs: 63624528

Faksa numurs: 63607044

Vispārējā interneta adrese (URL): www.ventmet.lv

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", 40003435328

Pasta adrese: Kr.Valdemāra 157

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@lnmc.lv

Tālruņa numurs: 67378165

Faksa numurs: 67362805

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lnmc.lv

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "TERMES", 40003438184

Pasta adrese: Druvienas iela 18-8

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1079

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: termes@mits.lv

Tālruņa numurs: 67817419

Faksa numurs: 67817420

Vispārējā interneta adrese (URL): www.termes.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3499    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3499    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Fizikāli ķīmisko mērīšanas līdzekļu verificēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V&V VentMet laboratorija", 41203023153

Pasta adrese: Kuldīgas iela 127

Pilsēta/Novads: Ventspils

Pasta indekss: LV-3601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ventmet@ventmet.lv

Tālruņa numurs: 63624528

Faksa numurs: 63607044

Vispārējā interneta adrese (URL): www.ventmet.lv

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", 40003435328

Pasta adrese: Kr.Valdemāra 157

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@lnmc.lv

Tālruņa numurs: 67378165

Faksa numurs: 67362805

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lnmc.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3499    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3499    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 7        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tilpuma mērinstrumentu kalibrēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V&V VentMet laboratorija", 41203023153

Pasta adrese: Kuldīgas iela 127

Pilsēta/Novads: Ventspils

Pasta indekss: LV-3601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ventmet@ventmet.lv

Tālruņa numurs: 63624528

Faksa numurs: 63607044

Vispārējā interneta adrese (URL): www.ventmet.lv

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", 40003435328

Pasta adrese: Kr.Valdemāra 157

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@lnmc.lv

Tālruņa numurs: 67378165

Faksa numurs: 67362805

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lnmc.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3499    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3499    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 8        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Temperatūras mērinstrumentu kalibrēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V&V VentMet laboratorija", 41203023153

Pasta adrese: Kuldīgas iela 127

Pilsēta/Novads: Ventspils

Pasta indekss: LV-3601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ventmet@ventmet.lv

Tālruņa numurs: 63624528

Faksa numurs: 63607044

Vispārējā interneta adrese (URL): www.ventmet.lv

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", 40003435328

Pasta adrese: Kr.Valdemāra 157

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@lnmc.lv

Tālruņa numurs: 67378165

Faksa numurs: 67362805

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lnmc.lv

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "TERMES", 40003438184

Pasta adrese: Druvienas iela 18-8

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1079

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: termes@mits.lv

Tālruņa numurs: 67817419

Faksa numurs: 67817420

Vispārējā interneta adrese (URL): www.termes.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3499    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3499    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 9        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Spiediena mērinstrumentu kalibrēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V&V VentMet laboratorija", 41203023153

Pasta adrese: Kuldīgas iela 127

Pilsēta/Novads: Ventspils

Pasta indekss: LV-3601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ventmet@ventmet.lv

Tālruņa numurs: 63624528

Faksa numurs: 63607044

Vispārējā interneta adrese (URL): www.ventmet.lv

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", 40003435328

Pasta adrese: Kr.Valdemāra 157

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@lnmc.lv

Tālruņa numurs: 67378165

Faksa numurs: 67362805

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lnmc.lv

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "TERMES", 40003438184

Pasta adrese: Druvienas iela 18-8

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1079

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: termes@mits.lv

Tālruņa numurs: 67817419

Faksa numurs: 67817420

Vispārējā interneta adrese (URL): www.termes.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3499    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3499    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 10        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Garuma, laukuma un daudzdimensionālo mērīšanas līdzekļu kalibrēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V&V VentMet laboratorija", 41203023153

Pasta adrese: Kuldīgas iela 127

Pilsēta/Novads: Ventspils

Pasta indekss: LV-3601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ventmet@ventmet.lv

Tālruņa numurs: 63624528

Faksa numurs: 63607044

Vispārējā interneta adrese (URL): www.ventmet.lv

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", 40003435328

Pasta adrese: Kr.Valdemāra 157

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@lnmc.lv

Tālruņa numurs: 67378165

Faksa numurs: 67362805

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lnmc.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3499    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3499    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 11        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Digitālā līmeņrāža kalibrēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", 40003435328

Pasta adrese: Kr.Valdemāra 157

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@lnmc.lv

Tālruņa numurs: 67378165

Faksa numurs: 67362805

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lnmc.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3499    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3499    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 12        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Laboratorijas sietu kalibrēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", 40003435328

Pasta adrese: Kr.Valdemāra 157

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@lnmc.lv

Tālruņa numurs: 67378165

Faksa numurs: 67362805

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lnmc.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3499    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3499    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
noslēgta vispārīgā vienošanās


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv