Rezultāts: Lokšņu liekšanas iekārta

Publicēts
21.05.2015
21.05.2015
Pasūtītājs
SIA SCM Latvia (50003940221)
Tālrunis
67299028

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 21/05/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA SCM Latvia

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 50003940221

Adrese: Zeltrītu iela 10-15, Mārupe, Mārupes nov., Latvija, LV-2167

Tālruņa numurs(-i): 67299028
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): SIA SCM Latvia valdes loceklis Mareks Cišeiko, 67299028, mareks.cisheiko@scm.ee

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Lokšņu liekšanas iekārta
3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/05/2015
4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir:
5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem: Izmaiņas tehniskajā specifikācijā
6. Cita informācija (ja nepieciešams): L-APV-14-0219

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv