Rezultāts: Liellopu fiksēšanas iekārta, cinkoti metāla nožogojumi un aprīkojums. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju

Publicēts
21.05.2015
21.05.2015
Pasūtītājs
Lauksaimniecības Pakalpojumu Kooperatīvā sabiedrība "ABC PROJEKTS" (44103036074)
Tālrunis
67077794, 67077794

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 21/05/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Lauksaimniecības Pakalpojumu Kooperatīvā sabiedrība "ABC PROJEKTS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44103036074

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i): 67077794
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67077794

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vāgners, 26770980, martins.vagners@abcprojekts.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Liellopu fiksēšanas iekārta, cinkoti metāla nožogojumi un aprīkojums. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/04/2015
4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir:
5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem: Iepirkums tiek pārtraukts
6. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv