Rezultāts: Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Latvijas ieslodzījuma vietās

Publicēts
20.05.2015
20.05.2015
Pasūtītājs
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde (9000002716)
Uzvarētājs
SIA „E-MED.LV” (40103375646)
Summa
24 164,02 EUR
Sludinājums
www.ievp.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde , 9000002716
Pasta adrese: Stabu ielā 89
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1009 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Maksims Laškovs Tālruņa numurs: 67290318
E-pasta adrese: maksims.laskovs@ievp.gov.lv Faksa numurs: 67278697
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ievp.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ievp.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Latvijas ieslodzījuma vietās

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietas

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Latvijas ieslodzījuma vietās

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
33190000-8 51400000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

24164.02 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

IeVP 2015/38

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Latvijas ieslodzījuma vietās
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „E-MED.LV”, 40103375646

Pasta adrese: Detlava Brantkalna iela 8-32

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1082

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: santax@inbox.lv

Tālruņa numurs: 67542997

Faksa numurs: 67545151

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 24164.02    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 24164.02    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv