Rezultāts: Atkritumu šķirošanas stacijas tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana

Publicēts
22.05.2015
22.05.2015
Pasūtītājs
SIA "EKO KURZEME" (42103030389)
Uzvarētājs
AS “LNK INDUSTRIES” (40003771783)
Summa
1 430 000,00 EUR
Tālrunis
29222720, 63407317

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 22/05/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "EKO KURZEME"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42103030389

 Adrese: Liepāja, Ezermalas iela 11, Latvija, LV-3401

 Tālruņa numurs(-i): 29222720
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63407317

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes loceklis Andris Trumars 26865745 andris.trumars@ecobaltia.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Atkritumu šķirošanas stacijas tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 20/04/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 22/05/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS “LNK INDUSTRIES” 40003771783 Jāņa Dāliņa iela 15, Rīga LV-1013 Latvija
OÜ “Technobalt Eesti” 11521015 Läike tee 10, Peetri küla, Rae vald, Harjumaa, 75301 Igaunija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 AS “LNK INDUSTRIES”  40003771783  Jāņa Dāliņa iela 15, Rīga LV-1013  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 1430000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Projekta nosaukums: „Atkritumu šķirošanas centra izveide Liepājas reģionā atkritumu sagatavošanai noglabāšanai” Projekta Nr.3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/008

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv