Rezultāts: Par grafiskās stacijas komplektācijas paplašināšanu

Publicēts
01.04.2015
01.04.2015
Pasūtītājs
Valsts SIA "Latvijas Televīzija" (40003080597)
Uzvarētājs
UAB "TELEVIZIJOS IR RYŠIO SISTEMOS" (145213623)
Summa
12 165,00 EUR
Sludinājums
ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/04/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts SIA "Latvijas Televīzija", 40003080597
Pasta adrese: Zaķusalas krastmala 3
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1509 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Diāna Andriņa-Nagle Tālruņa numurs: + 371 67200380
E-pasta adrese: diana.andrina@ltv.lv Faksa numurs: + 371 67200021
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ltv.lsm.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2015/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Valsts SIA "Latvijas Televīzija"
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: TV programmu veidošana un apraide
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Par grafiskās stacijas komplektācijas paplašināšanu

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Zaķusalas krastmala 3, Rīga, LV-1509 LTV telpās (2.studijā)

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Grafiskās darba stacijas komplektācijas paplašināšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
32333000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

12165 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LTV 2015/28

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par grafiskās stacijas komplektācijas paplašināšanu
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
26/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: UAB "TELEVIZIJOS IR RYŠIO SISTEMOS", 145213623

Pasta adrese: Dvaro 140

Pilsēta/Novads: Šauļi

Pasta indekss: LT-76199

Valsts: Lietuva

E-pasta adrese: tvc@tvc.lt

Tālruņa numurs: +37041520295

Faksa numurs: +37041520542

Vispārējā interneta adrese (URL): www.tvc.lt

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 12165    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 12165    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv