Sludinājums: Zāģēšanas iekārta kokmateriālu šķērszāģēšanai garumā

Publicēts
10.03.2015
12.03.2015
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvāņi" (45401010204)
Termiņš
24.03.2015
Tālrunis
25634895

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 10/03/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvāņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45401010204

Adrese: "Latvāņi", Bērzaunes pag., Madonas nov., Latvija, LV-4853

Tālruņa numurs(-i): 25634895
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projektu vadītājs Ralfs Amoliņš, tālr. 25956150, e-pasts: ralfs.amolins@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Zāģēšanas iekārta kokmateriālu šķērszāģēšanai garumā
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Latvāņi", Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/11/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 143000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 24/03/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Latvāņi", Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 397632__0_Tehspeczanasiekrtakokmaterilurszsanaigarum.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv