Rezultāts: Temperēšanas iekārtas ar masas sūkni (TĀFELĪTES)

Publicēts
30.03.2015
30.03.2015
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība LAIMA (40003020441)
Uzvarētājs
Sollich KG
Summa
202 000,00 EUR
Tālrunis
67080301, 67080332

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/03/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Akciju sabiedrība LAIMA

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003020441

 Adrese: Miera iela 22, Rīga, Latvija, LV-1001

 Tālruņa numurs(-i): 67080301
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67080332

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Galvenais inženieris Jānis Briedis, +371 29265199, janis.briedis@npfoods.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Temperēšanas iekārtas ar masas sūkni (TĀFELĪTES)
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 02/02/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 26/03/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Aasted ApS Bygmarken 7-17 DK-3520 Farum Dānija
Low & Duff (Developments) Ltd Sir William Smith Road, Kirkton Industrial Estate, Arbroath, Angus, DD11 3RD Lielbritānija
Sollich KG Postfach 1629 D-32102 Bad Salzuflen Vācija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Aasted ApS Bygmarken 7-17 DK-3520 Farum Dānija
Low & Duff (Developments) Ltd Sir William Smith Road, Kirkton Industrial Estate, Arbroath, Angus, DD11 3RD Lielbritānija
Sollich KG Postfach 1629 D-32102 Bad Salzuflen Vācija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Sollich KG    Postfach 1629 D-32102 Bad Salzuflen  Vācija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 202000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams): ---

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv