Sludinājums: Smagās automašīnas ar dīzeļdzinēju (min. jauda 330 kW) , Izotermisko virsbūvi FRC un saldēšanas iekārtu iegāde

Publicēts
24.02.2015
24.02.2015
Pasūtītājs
Biedrība "Kurzemes Zvejnieku asociācija" (40008075770)
Termiņš
11.03.2015
Tālrunis
63423094

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 24/02/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Biedrība "Kurzemes Zvejnieku asociācija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008075770

Adrese: Roņu ielā 8, Liepājā, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i): 63423094
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Evija Kopštāle, 29119051. evija@lrp.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Smagās automašīnas ar dīzeļdzinēju (min. jauda 330 kW) , Izotermisko virsbūvi FRC un saldēšanas iekārtu iegāde
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Liepāja Roņu iela 8
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/07/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 120000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 11/03/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Roņu iela 8, Liepāja a/s Kursa administrācijas telpās 2.stāvā sekretārei
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): EZF Pasākums "INVESTĪCIJAS RAŽOŠANAS, PĀRSTRĀDES VAI MĀRKETINGA IEKĀRTĀS UN INFRASTRUKTŪRĀ"
9. Cita informācija (ja nepieciešams): nav
10. Pievienotie dokumenti 395811__0_Tehniskaspecifikacijamassiina.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv