Rezultāts: Ugunsdzēšamo aparātu apkopes, uzpilde un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu tehniskā apkalpošana