Rezultāts: Iespiedshēmas plates ar SMD elementiem virsmas lodēšanas- montāžas iekārtas.

Publicēts
31.07.2014
31.07.2014
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" (40003042006)
Uzvarētājs
DIMA GROUP B.V. (17070781)
Summa
62 700,00 EUR
Tālrunis
+ 371 27000891, +371 27033720

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/07/2014

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003042006

 Adrese: Ganību dambis 31, Rīga, Latvija, LV-1005

 Tālruņa numurs(-i): + 371 27000891, +371 27033720
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Galvenais tehnologs Vladimirs Maļgins, Tālruņa Nr. + 371 27000891, +371 27033720, vladimir.malgin@rer.lv, dt@rer.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Iespiedshēmas plates ar SMD elementiem virsmas lodēšanas- montāžas iekārtas.
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 26/11/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/07/2014
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sonec UAB 301731609 19 Draugystes street, Kaunas Lietuva
SIA „J. Smilgas Tehnoloģiskais birojs” 40003347580 Ropažu iela 140, Rīga, LV-1006 Latvija
DIMA GROUP B.V. 17070781 Beukelsdijk 2, Deurne Nīderlande
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sonec UAB 301731609 19 Draugystes street, Kaunas Lietuva
SIA „J. Smilgas Tehnoloģiskais birojs” 40003347580 Ropažu iela 140, Rīga, LV-1006 Latvija
DIMA GROUP B.V. 17070781 Beukelsdijk 2, Deurne Nīderlande
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 DIMA GROUP B.V.  17070781  Beukelsdijk 2, Deurne  Nīderlande
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 62700 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: VA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv