Grozījumi: „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros

Publicēts
20.01.2014
20.01.2014
Pasūtītājs
Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" (90002135242)
Termiņš
skat. paziņojumu
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/346398...