Sludinājums: Iepirkuma priekšmets paredz sekojošu metālapstrādes iekārtu iegādi: 1) TP20 jumtu un sienu profilu līnija- 1gabals 2) Stacionārais ruļļu turētājs un skārda griezējs- 1 gabals 3) Stacionārais ruļļu turētājs un skārda griezējs universāls- 1 gabals 4)Valcētā jumta profilēšanas darbagalds – 1 gabals 5) Klemmeru ražošanas darbagalds- 1 gabals 6)Lietus ūdens cauruļu 80-150mm ražošanas darba galds- 1 gabals Iepirkums sastāv no sešām lotēm. Par katru iepirkumā paredzēto loti jāiesniedz atsevišķs piedāvājums par visu iepirkuma lotes priekšmetu kopā. Pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta lotēm. Visām iepirkuma lotēm, kurām standarti noteikti Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētos Eiropas standartos vai Latvijas nacionālos standartos, jāatbilst attiecīgajos standartos noteiktām prasībām. Katras iepirkuma lotes piedāvājuma cenā jābūt iekļautām iekārtas piegādes, uzstādīšanas un personāla apmācības izmaksām. Iekārtas transportēšanas izmaksas cenā nav iekļaujamas. Katrā iepirkuma priekšmeta lotē jābūt iekļautai tehniskajai dokumentācijai un ekspluatācijas instrukcijai, garantijas apkalpošanas termiņiem un garantijas apkalpošanas kārtībai, jābūt pieejamam servisam garantijas un pēc-garantijas periodā. Iepirkuma veids – iepirkums atbilstoši 2013.gada 4.jūnija LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.299.

Publicēts
10.01.2014
10.01.2014
Pasūtītājs
SIA "TOODE" (40003431400)
Termiņš
24.01.2014
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/345749...