Rezultāts: zāģbaļķu šķirošanas līnija

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
SIA KUREKSS (40003250931)
Uzvarētājs
SPRINGER MASCHINENFABRIK AG (ATU26054505)
Summa
3 361 398,00 EUR

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 22/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA KUREKSS

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003250931

 Adrese: GRAUDUPI, TĀRGALES PAG., VENTSPILS NOVADS, Latvija, LV-3621

 Tālruņa numurs(-i): 29425662
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63628572

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes loceklis Arnis Apsītis 29425662 ; arnis@kurekss.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: zāģbaļķu šķirošanas līnija
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 05/09/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 21/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SPRINGER MASCHINENFABRIK AG ATU26054505 Hans-Springer-Strasse1, A-9360 Friesach Austrija
HOLTEC GmbH Dommersbach 52, Hellenthal 53940 Vācija
AS LATVIJAS FINIERIS 40003094173 Bauskas 59, Rīga, LV1004 Latvija
HEDLUNDS PO BOX89, ALFTA Zviedrija
NORDAUTOMATION FI08532933 Hevoshaantie 5, Kristiinankaupunkti, FIN-64100 Somija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SPRINGER MASCHINENFABRIK AG  ATU26054505  Hans-Springer-Strasse1, A-9360 Friesach  Austrija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 3361398 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Iepriekš publicētajā rezultāta paziņojumā ieviesusies tehniska pārrakstīšanās kļūda, norādot tās līgumcenu.

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv