Rezultāts: Rezonanses tipa Zāģmateriālu kvalitātes noteikšanas iekārtas iegāde

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
AS Saldus mežrūpniecība (40003020121)
Uzvarētājs
Limab Oy
Summa
145 480,43 LVL

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 22/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): AS Saldus mežrūpniecība

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003020121

 Adrese: Kuldīgas iela 86C, Saldus, Saldus novads, Latvija, LV-3801

 Tālruņa numurs(-i): 29452576
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Gatis Zommers, Valdes loceklis, Mob. + 371 29452576, E-pasts: gatis@saldusmr.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Rezonanses tipa Zāģmateriālu kvalitātes noteikšanas iekārtas iegāde
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 04/10/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 21/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Limab Oy Henry Fordin katu 5k, 00150 Helsinki Somija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Limab Oy    Henry Fordin katu 5k, 00150 Helsinki  Somija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 145480.43 LVL
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv