Sludinājums: Minerālmēslu granulēšanas tehnoloģiskā līnija

Publicēts
23.11.2013
23.11.2013
Pasūtītājs
SIA NPK Expert (42103060434)
Termiņš
12.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA NPK Expert

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42103060434

Adrese: Grīzupes iela 8, Liepāja, Latvija, LV-3414

Tālruņa numurs(-i): 26140191
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63486390

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta vadītājs Andris Lismanis, 29403401, lismanis@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Minerālmēslu granulēšanas tehnoloģiskā līnija
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Grīzupes iela 8, Liepāja
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/08/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 3000000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 12/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 12:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lubānas 125a-22, Rīga, LV-1021
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LIAA
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Augstas pievienotās vērtības investīcijas
9. Cita informācija (ja nepieciešams): ---
10. Pievienotie dokumenti 340943__0_specifikacijascan.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv