Rezultāts: Lineāras zondes piegāde ultrasonogrāfam VOLUSON E6 BT12

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" (40003356507)
Uzvarētājs
'"TRADINTEK" SIA (40003308634)
Summa
5 130,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", 40003356507
Pasta adrese: Rūpniecības iela 38
Pilsēta/Novads: Madona Pasta indekss: LV4801 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Diāna Ose Tālruņa numurs: 64860583
E-pasta adrese: slimnica@madonasslimnica.lv Faksa numurs: 64860553
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.madonasslimnica.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.madonasslimnica.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Lineāras zondes piegāde ultrasonogrāfam VOLUSON E6 BT12

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rūpniecības 38, Madona, Madonas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Lineāras zondes piegāde ultrasonogrāfam VOLUSON E6 B

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
33100000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

5130 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

MNP SIA MS 2013/21

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Lineāras zondes piegāde ultrasonogrāfam VOLUSON E6 BT 12
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: '"TRADINTEK" SIA, 40003308634

Pasta adrese: Citadeles 2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs: 67211105

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5130    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5130    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Sarunu procedūra, pamatojoties uz 8.1 panta 10.daļu, 63.panta 2.daļas 2.apakšpunktu

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv