Rezultāts: Ledus kopšanas iekārtas piegāde

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales olimpiskais centrs" (43603019077)
Uzvarētājs
SIA „Arena Technic” (43603024186)
Summa
14 689,02 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales olimpiskais centrs", 43603019077
Pasta adrese: Kronvalda iela 24
Pilsēta/Novads: Jelgava Pasta indekss: LV-3004 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Armands Ozollapa Tālruņa numurs: +371 63020792
E-pasta adrese: info@zoc.lv Faksa numurs: +371 63024225
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.zoc.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.zoc.lv/iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: sports
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Ledus kopšanas iekārtas piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Jelgava, Kronvalda iela 24

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Ledus kopšanas iekārtas piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
37481000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

14689.02 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ZOC 2013/10

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ledus kopšanas iekārtas piegāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
15/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „Arena Technic”, 43603024186

Pasta adrese: Ozolnieki, Stadiona iela 4

Pilsēta/Novads: Ozolnieku novads

Pasta indekss: 3018

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@arenatechnic.lv

Tālruņa numurs: 29153007

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 14689.02    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 14689.02    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv