Rezultāts: Krāsu A3 formāta daudzfunkciju iekārtas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vajadzībām

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (90001042284)
Uzvarētājs
SIA "Sellit" (43603053749)
Summa
1 524,79 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", 90001042284
Pasta adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9
Pilsēta/Novads: Jelgava Pasta indekss: LV-3001 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Normunds Vecums - Veco Tālruņa numurs: 29444946
E-pasta adrese: normunds.vecums-veco@soc.jelgava.lv Faksa numurs: 63007536
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jelgava-soclp.lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://www.jelgava-soclp.lv/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Krāsu A3 formāta daudzfunkciju iekārtas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgava, LV-3001

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Krāsu A3 formāta daudzfunkciju iekārtas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
30232110-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

1524.79 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JSLP 2013/14

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: SIA "Sellit"
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
19/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Sellit", 43603053749

Pasta adrese: Zirgu iela 12-18

Pilsēta/Novads: Jelgava

Pasta indekss: 3001

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: raimonds@sellit.lv

Tālruņa numurs: 63030707

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1524.79    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1524.79    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv