Rezultāts: Kompleksa līnija Ø99mm „peel off” vāku ar caurspīdīgo plastikas foliju ražošanai

Publicēts
23.11.2013
23.11.2013
Pasūtītājs
SIA "Gamma-A" (40003250857)
Uzvarētājs
GEBRÜDER LEONHARDT GmbH & Co. KG BLEMA KIRCHEIS (DE 186542910)
Summa
996 830,00 EUR

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 23/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Gamma-A"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003250857

 Adrese: Meža iela 4a, Rīga, Latvija, LV-1048

 Tālruņa numurs(-i): 29215466
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67353889

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta vadītājs Andris Lismanis, 29403401, lismanis@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Kompleksa līnija Ø99mm „peel off” vāku ar caurspīdīgo plastikas foliju ražošanai
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 04/10/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 22/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
GEBRÜDER LEONHARDT GmbH & Co. KG BLEMA KIRCHEIS DE 186542910 Erdmann-Kircheis-Str.13-15, D-08280 Aue/Germany Vācija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
GEBRÜDER LEONHARDT GmbH & Co. KG BLEMA KIRCHEIS DE 186542910 Erdmann-Kircheis-Str.13-15, D-08280 Aue/Germany Vācija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 GEBRÜDER LEONHARDT GmbH & Co. KG BLEMA KIRCHEIS  DE 186542910  Erdmann-Kircheis-Str.13-15, D-08280 Aue/Germany  Vācija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 996830 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams): -

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv