Rezultāts: Kautuves iekārtu iegāde darbu efektivitātes paaugstināšanai.Malkas apkures katls ar plauktiem

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
SIA "AIBI" (40003340192)
Uzvarētājs
SIA"Hromets" (50103346441)
Summa
4 083,81 LVL

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 20/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "AIBI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003340192

 Adrese: Cēsu iela 16a, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, Latvija, 4840

 Tālruņa numurs(-i): 29478728
Faksa numurs(-i) (ja ir): 64871121

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Artis Ielejs, tel. nr. 29478728

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Kautuves iekārtu iegāde darbu efektivitātes paaugstināšanai.Malkas apkures katls ar plauktiem
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 03/09/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 17/09/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA"Komforts" 40003012105 Lielā 59,Tukums LV-3801 Latvija
SIA"Hromets" 50103346441 A.Čaka 81-2 Rīga LV-1011 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA"Hromets"  50103346441  A.Čaka 81-2 Rīga LV-1011  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 4083.81 LVL
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv