Rezultāts: Jauna cietā sējuma grāmatu izgatavošanas līnija

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
SIA "JELGAVAS TIPOGRĀFIJA" (43603009384-2)
Uzvarētājs
Kolbus GmbH&Co.KG (DE125749922)
Summa
1 860 930,00 EUR

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 22/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "JELGAVAS TIPOGRĀFIJA"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43603009384

 Adrese: Langervaldes iela 1A, Jelgava, Latvija, LV-3002

 Tālruņa numurs(-i): 63024501
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63022927

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Tehniskais direktors Marģers Žagata, tālr: 63024501, e-pasts: margers@jt.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Jauna cietā sējuma grāmatu izgatavošanas līnija
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 15/10/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 21/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Kolbus GmbH&Co.KG DE125749922 Osnabruecker Str.77, 32369 Rhaden Vācija
Müller Martini Sp.zo.o PL5270201403 ul. Wal Miedzeszynski 203, 04-987 Varšava Polija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Kolbus GmbH&Co.KG  DE125749922  Osnabruecker Str.77, 32369 Rhaden  Vācija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 1860930 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv