Sludinājums: Dārzeņu pirmapstrādes līnijas ūdens attīrīšanas iekārta atkārtotai ūdens izmantošanai

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
KS "Baltijas Dārzeņi" (40003790360)
Termiņš
05.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 21/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): KS "Baltijas Dārzeņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003790360

Adrese: Jaunbajāri, Salaspils novads, Latvija, LV-2117

Tālruņa numurs(-i): 29489125
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67895800

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Kaspars Brunovskis, t.-29293574, e-pasts bd@darzeni.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Dārzeņu pirmapstrādes līnijas ūdens attīrīšanas iekārta atkārtotai ūdens izmantošanai
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Jaunbajāri, Salaspils novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 20/12/2013
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 70000 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 05/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jaunbajāri, Salaspils novads, LV-2117
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda Kopējās tirgus organizācijas pasākuma "Ražotāju organizāciju atzīšana, darbības programmu apstiprināšana un atbalsts augļu un dārzeņu sektorā"
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Piedāvājumu iesniegt datorrakstā ar parakstu
10. Pievienotie dokumenti 340699__0_Tehniskspecifikcija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv