Rezultāts: CNC atsperu tīšanas mašīna

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" (42103030622)
Uzvarētājs
WAFIOS AG (DE 146 466 742)
Summa
234 463,00 EUR

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 21/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42103030622

 Adrese: Kapsēdes iela 2B, Liepāja, Latvija, LV-3414

 Tālruņa numurs(-i): 25956150
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projektu vadītājs Ziedonis Kalniņš, e-pasts: lesjoforssprings@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: CNC atsperu tīšanas mašīna
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 28/10/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 21/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
WAFIOS AG DE 146 466 742 Postfach, 29 41, 72719 Reutlingen Vācija
SIA Tērauds & komponenti LV40103467156 Piedrujas iela 7, Rīga, LV-1073 Latvija
SIA ARITO LATVIA LV42103056119 Ģenerāļa Baloža iela 33, Liepāja, LV-3414 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
WAFIOS AG DE 146 466 742 Postfach, 29 41, 72719 Reutlingen Vācija
SIA Tērauds & komponenti LV40103467156 Piedrujas iela 7, Rīga, LV-1073 Latvija
SIA ARITO LATVIA LV42103056119 Ģenerāļa Baloža iela 33, Liepāja, LV-3414 Latvija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 WAFIOS AG  DE 146 466 742  Postfach, 29 41, 72719 Reutlingen  Vācija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 234463 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv