Rezultāts: Automatizēta zāģmateriālu kvalitātes noteikšanas iekārtas, Paku izjaukšanas iekārtas un paku formēšanas un iepakošanas iekārtas iegāde. Iekārtas paredzētas darbam sauso zāģmateriālu šķirošanas līnijā

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
SIA „Jēkabpils mežrūpniecība” (40003670217)
Uzvarētājs
ITALPAK OÜ (EE100118148)
Summa
962 841,48 LVL

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 22/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA „Jēkabpils mežrūpniecība”

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003670217

 Adrese: Zilānu iela 66D, Jēkabpils, Latvija, LV-5202

 Tālruņa numurs(-i): 27883666
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Māris Grāvelsiņš, T. 27883666; E-pasts: maris@jekabpilsmr.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Automatizēta zāģmateriālu kvalitātes noteikšanas iekārtas, Paku izjaukšanas iekārtas un paku formēšanas un iepakošanas iekārtas iegāde. Iekārtas paredzētas darbam sauso zāģmateriālu šķirošanas līnijā
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/10/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 21/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
ITALPAK OÜ EE100118148 Kooli 10-1, Pērnava Igaunija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 ITALPAK OÜ  EE100118148  Kooli 10-1, Pērnava  Igaunija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 962841.48 LVL
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģetūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv